FOSFORAN KREATYNY

FOSFORAN KREATYNY – wysokoenergetyczne wiązania fosforanowe „odnawiają” APT, który jest niezbędny do wytwarzania energii komórkowej. Tym samym przetrwania komórki mięśniowej (przenosi grupę fosforanową na ADP – powstaje APT, podstawowy nośnik energii w ciele człowieka). Kinaza keratynowa bierze udział w przemianie kreatyny do fosfokreatyny wewnątrz komórek mięśniowych. Mięśnie posiadające odpowiednie zapasy fosfokreatyny mają większe rezerwy energetyczne, co zwiększa nie tylko ich zdolność do aktywności, ale także tempo procesów regeneracyjnych i potencjalnie wzrost mięśni.

Fosforan kreatyny nie jest powszechnie dostępny jako suplement, ponieważ wcześniej wykazano, że dawkowanie doustne powoduje słabe wchłanianie. Zazwyczaj jest umieszczany w preparatach złożonych typu boostery przedtreningowe. 

Dawkowanie: 5 gramów dziennie.